Qui định bảo mật thông tin

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản của Quy Định Bảo Mật này trước khi truy cập và sử dụng website www.kaizen.vn (gọi tắt là “Website kaizen.vn”)

VIỆC TRUY CẬP WEBSITE KAIZEN.VN ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN CHÍNH THỨC ĐỒNG Ý VỚI CÁC CHÍNH SÁCH CỦA QUY ĐỊNH BẢO MẬT NÀY.
Website kaizen.vn cam kết bảo vệ các thông tin cá nhân trực tuyến của bạn vì vậy xin vui lòng đọc kỹ bản quy định này để hiểu về chính sách của chúng tôi khi sử dụng website kaizen.vn

Không truy cập, sử dụng website kaizen.vn dưới bất cứ hình thức nào nếu bạn không đồng ý với bản Quy Định Bảo Mật này.

Công ty TNHH Ê SU HAI (Esuhai Co., Ltd) là chủ sở hữu và nhà điều hành của website kaizen.vn. Trong văn bản này, Esuhai Co., Ltd còn được hiểu là “Công ty” hay “chúng tôi” hoặc là đại diện hợp pháp của website kaizen.vn

Website kaizen.vn có thể chứa liên kết đến các website mà chúng tôi không kiểm soát. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên website kaizen.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập theo cách khác.

Chính sách Bảo mật này được xây dựng phù hợp với pháp luật Việt Nam, chúng tôi không khuyến khích người truy cập từ các điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam xem xét tính pháp lý của Quy Định này dưới góc độ pháp luật nước ngoài.

1. CÁC THÔNG TIN NÀO CÓ THỂ THU THẬP ĐƯỢC TỪ BẠN?

Website kaizen.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Khi sử dụng Website kaizen.vn, bạn có khả năng cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng việc tự mình xác lập các hành vi sau:

 • Đăng tin tìm việc (thông tin cá nhân, chuyên môn, độ tuổi, điện thoại, địa chỉ…)
 • Tham gia đăng bài viết, chia sẻ cảm xúc và bình luận bài viết của người sử dụng khác.
 • Thông tin trả lời sẽ được lưu giữ và sử dụng.

Nhằm tạo ra những tiện ích tốt hơn cho người truy cập (các tiện ích như tự động ghi nhớ tên đăng nhập theo địa chỉ IP, gửi thông báo…) chúng tôi còn thu thập, ghi nhớ một số thông tin khác qua các lần truy cập của bạn (địa chỉ IP, số lần truy cập, thời gian…) bằng cách cài các cookie tự động vào phần mềm máy tính của bạn, nếu không đồng ý, bạn chỉ việc xóa bỏ các cookie này sau khi truy cập Website xong.
Thông tin khác do chúng tôi thu thập (khảo sát, nghiên cứu thị trường…) không bị ràng buộc của Quy định Bảo mật.

2. THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để Website kaizen.vn có thể sử dụng các thông tin của bạn, các thông tin khác cho các mục đích sau đây:

 • Nhằm phục vụ cho việc điều hành, cải tiến Website kaizen.vn, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ do Website kaizen.vn hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm, dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm, dịch vụ tiềm năng mới;
 • Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc để thông báo cho bạn những cập nhật tại Website kaizen.vn. Nội dung và tần suất của những thông báo này thay đổi tùy thuộc vào những thông tin chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào thời điểm đăng ký bạn có quyền lựa chọn nhận hoặc không nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không giới hạn các bản tin miễn phí từ Website kaizen.vn. liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể quan tâm.
 • Chúng tôi có kênh thông tin để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó cho mục đích tiếp thị hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.
3. THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC CHIA SẺ/ TIẾT LỘ NHƯ THẾ NÀO?

Chia sẻ thông tin giữa Website kaizen.vn và người sử dụng

Về nguyên tắc, khi bạn được hỏi và cung cấp thông tin cá nhân trên website tuyển dụng của Website kaizen.vn, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng Website kaizen.vn, trừ khi có những thông báo cụ thể khác. Thông tin cá nhân và/hoặc thông tin có tính nhân khẩu học do bạn cung cấp sẽ trở thành một phần cơ sở dữ liệu của Website kaizen.vn; nhưng không ai có thể truy cập trừ bạn, Website kaizen.vn và các đối tượng có liên quan. Những đối tượng tiếp cận thông tin của bạn sau đây được coi là nhân danh/đại diện cho Website kaizen.vn:

 • Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý cho Website kaizen.vn, các công ty liên kết, trực thuộc của Website kaizen.vn; tổ chức/cá nhân được Website kaizen.vn thuê/ủy quyền để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng quản trị, lưu trữ, xây dựng website. Ví dụ: việc lưu trữ các máy chủ website, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, dịch vụ khác. Những tổ chức/cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin của bạn tới nhóm đối tượng là người mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Công ty bằng hình thức liên kết, hợp nhất, sáp nhập hay mua bán và trở thành chủ sở hữu của Website kaizen.vn.

Tiết lộ thông tin theo sự đồng ý của người sử dụng

 • Website kaizen.vn cung cấp nhiều dịch vụ/tiện ích cho người sử dụng. Khi tham gia những hoạt động này bạn sẽ đối mặt với những lựa chọn cụ thể về mức độ, đối tượng chia sẻ thông tin cá nhân, tùy thuộc vào đặc trưng của của loại hình dịch vụ/tiện ích mà bạn sử dụng.
 • Bạn đồng ý cho phép Công ty công khai một số thông tin của bạn ở mức độ tên gọi, logo, biểu tượng, không phụ thuộc vào việc bạn còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không nhằm phục vụ cho mục đích quảng bá, tiếp thị cho Website kaizen.vn

Tiết lộ thông tin không cần sự chấp thuận của người sử dụng

Trong những trường hợp cần thiết sau, bạn đồng ý cho Website kaizen.vn có thể tiết lộ thông tin của bạn với bên thứ ba mà không cần sự chấp thuận trước của bạn:

 • Khi có yêu cầu pháp lý từ người và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Hoặc khi chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:
  • Tuân thủ theo quy định của pháp luật;
  • Bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty hoặc các đối tác;
  • Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia;
  • Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng.

Quyền được tiết lộ một số thông tin của người sử dụng một cách mặc định của Website kaizen.vn

Website kaizen.vn có thể chia sẻ các thông tin dưới dạng không đích danh như số lượt truy cập của khách vô danh, khảo sát vùng truy cập (trong nước, ngoài nước..). Ví dụ: tiết lộ thông tin về số lượng khách ghé thăm mục “Tìm việc” của Website kaizen.vn với các khách hàng, đối tác, bên thứ ba để họ hiểu về các loại khách đến thăm Website kaizen.vn và cách họ sử dụng website.

Tiết lộ thông tin trong các trường hợp khác

Website kaizen.vn có thể hợp tác, phối hợp hoặc nhận tài trợ từ các đối tác, công ty khác để xây dựng những vùng dữ liệu đặc biệt về tuyển dụng, chia sẻ thương hiệu, phát động các cuộc thi hay mục đích khác. Trường hợp này, thông tin thu thập được trên những vùng dữ liệu đặc biệt đó có khả năng sẽ không thuộc sở hữu của Website kaizen.vn mà trở thành tài sản của đối tác, công ty khác. Việc sử dụng những thông tin của công ty đó có thể phụ thuộc vào chính sách bảo mật của công ty họ; trong trường hợp như vậy, Công ty không chịu trách nhiệm về việc công ty đó sử dụng thông tin cá nhân. Do đó chúng tôi khuyến nghị khi bạn tham gia cung cấp thông tin trên những vùng dữ liệu đặc biệt này bạn nên đọc kỹ các quy định đi kèm để hiểu về cơ chế hoạt động và chính sách bảo mật kèm theo nó.

4. XÓA TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI WEBSITE KAIZEN.VN VÀ HỆ QUẢ SAU KHI XÓA

Việc sử dụng tài khoản của Website kaizen.vn hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của người sử dụng. Bạn có thể lựa chọn xóa tài khoản tại Website kaizen.vn bằng cách thức tương tự như cách thức cập nhật thông tin tài khoản ở 6.1 và hiệu chỉnh lựa chọn xóa tài khoản. Kết quả của việc xóa tài khoản là bạn không thể sử dụng được các tính năng đòi hỏi phải đăng nhập của Website. Thông tin của bạn sẽ không còn được chia sẻ với người sử dụng khác; và bạn cũng không thể lấy lại hoặc khôi phục được thông tin từ tài khoản đã xóa. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng tài khoản của bạn có thể bị xóa nhưng chúng tôi có khả năng vẫn lưu giữ một bản sao lưu trữ thông tin về bạn nhằm mục đích quản trị, song không thể truy nhập được trên Internet.

5. KHUYẾN NGHỊ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN TRÁNH MẤT MÁT, LẠM DỤNG HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA BẠN

Ngoài người quản trị của Website kaizen.vn hoặc cá nhân được ủy quyền khác của Website kaizen.vn, bạn là người duy nhất được truy cập đến thông tin các nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Website kaizen.vn không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hoặc email, tin nhắn mà không có yêu cầu khởi xướng từ bạn. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đăng xuất khỏi tài khoản ngay khi sử dụng xong Website kaizen.vn. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu như bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở những nơi công cộng như thư viện, tụ điểm Internet…

Bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân trực tuyến và có thể truy cập công khai, bạn có thể sẽ nhận được những thông báo tự nguyện từ các đối tượng tiếp cận thông tin của bạn. Sự tiếp cận này đôi khi gây ra những phiền phức không mong muốn cho bạn. Vì thế, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và các thông tin tài khoản bất kỳ.

Cuối cùng xin hãy cận thẩn và có trách nhiệm đối với những thông tin trực tuyến của cá nhân bạn.

6. TUYÊN BỐ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Trong phạm vi hoạt động của mình, chúng tôi bảo đảm với bạn về việc chúng tôi sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi theo đúng Quy Định Bảo Mật này. Tuy nhiên, vì lý do thực tế không có dữ liệu nào truyền lên Internet có thể đảm bảo độ bảo mật an toàn 100% nên dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin của bạn; nhưng chúng tôi không thể bảo đảm hoặc cam kết chịu trách nhiệm về tính an toàn tuyệt đối cho thông tin bất kỳ mà bạn chuyển đến cho chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi; và bạn phải tự chịu rủi ro.

scroll top