TRUNG TÂM NHẬT NGỮ CẢI TIẾN - KAIZEN YOSHIDA SCHOOL
trụ sở chính
40/12 – 40/14 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: (028) 62 666 222 - Fax: (028) 62 886 383 Email: contact@kaizen.vn - Facebook: fb.com/trungtamhoctiengnhat.kaizen
scroll top