Thỏa thuận sử dụng
ĐIỀU 1: CHẤP THUẬN SỬ DỤNG

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản của Thỏa Thuận Sử Dụng này trước khi trước truy nhập và sử dụng website www.kaizen.vn (gọi tắt là “Website kaizen.vn”).
VIỆC TRUY CẬP WEBSITE kaizen.vn ĐỒNG NGHĨA VỚI BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THEO MỌI ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY.

Đây là thỏa thuận sử dụng giữa người truy cập và chủ sở hữu Website kaizen.vn. Bản thỏa thuận này nói về các điều kiện và điều khoản ràng buộc người truy cập vào Website kaizen.vn phải chấp nhận khi muốn truy cập, sử dụng Website kaizen.vn.

Không truy nhập, sử dụng Website kaizen.vn dưới bất cứ hình thức nào, nếu bạn không đồng ý với bản Thỏa Thuận Sử Dụng này.

Công ty TNHH Ê SU HAI (Esuhai Co.ltd) là chủ sở hữu và nhà điều hành của Website kaizen.vn. Trong văn bản này, Esuhai Co.ltd còn được hiểu là “Công ty” hay “chúng tôi” hoặc là đại diện hợp pháp của Website kaizen.vn.

Thỏa Thuận Sử Dụng này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên Website kaizen.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập theo cách khác. Ngoài ra Website kaizen.vn có thể chứa các liên kết đến các website mà chúng tôi không kiểm soát. Thỏa Thuận Sử Dụng này được xây dựng phù hợp với pháp luật Việt Nam, chúng tôi không khuyến khích người truy cập từ các điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam xem xét tính pháp lý của bản thỏa thuận này dưới góc độ pháp luật nước ngoài.

ĐIỀU 2: DỊCH VỤ CỦA WEBSITE KAIZEN.VN

Nội dung của Website kaizen.vn

 • Website kaizen.vn là trang website trên mạng internet, được thiết kế cho phép người sử dụng đăng bài viết về những chủ đề khác nhau, bình luận bài viết, chia sẻ cảm xúc, xem thông tin tuyển dụng và những tin tức liên quan đến việc làm Nhật Bản, đào tạo Nhật Ngữ, văn hóa, con người và cuộc sống tại Nhật Bản.
 • Nội dung của Website kaizen.vn bao gồm nhưng không giới hạn: tên miền, logo, biểu tượng, tất cả các văn bản, thông tin, tin tức, ý kiến, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, tiếng động, video, sản phẩm nghệ thuật điện tử, các liên kết, các nội dung do Website kaizen.vn tự biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp, kết hợp thông tin từ các nguồn thu thập được) bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung đăng tải từ người sử dụng và dữ liệu khác.
 • Nội dung của Website có thể được định dạng dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của Website kaizen.vn mà người sử dụng có thể xem/truy cập được. Mức độ sử dụng và truy nhập này còn tùy thuộc vào hình thức truy nhập (có tài khoản hay vô danh).
 • Nội dung của Website kaizen.vn là tài sản riêng của Esuhai Co.ltd và được bảo vệ bởi luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế. Bạn có thể đối mặt với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm bản quyền, thương hiệu từ việc sử dụng nội dung trang Website kaizen.vn nếu không được phép.
ĐIỀU 3: ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng Website kaizen.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc phải biết và tuân thủ mọi điều luật, quy tắc, quy định gắn liền với việc sử dụng Website kaizen.vn.

 1. Lợi dụng trang Website kaizen.vn dưới bất kỳ hình thức nào, thực hiện các hành vi nhằm mục đích:
  • Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
  • Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
  • Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
 2. Các hành vi gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ và thông tin điện tử trên Website kaizen.vn.
 3. Hành vi đăng tải liên tục, hàng loạt bao gồm nhưng không giới hạn ở các dạng thông tin như tài khoản, hình ảnh, tin tức nhằm mục đích gây quá tải, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống Website kaizen.vn.
 4. Hành vi hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.
 5. Tạo ra và phát tán trên Website kaizen.vn các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi gây thiệt hại chi Website và tổ chức, cá nhân có liên quan.
 6. Hành vi lợi dụng thông tin từ Website kaizen.vn hoặc giả mạo danh nghĩa của Website kaizen.vn để phát tán, gửi các chuỗi thư điện tử, thư rác nhằm mục đích trái với tiêu chí hoạt động, cung cấp dịch vụ của Website kaizen.vn.
 7. Sử dụng Website kaizen.vn cho các mục đích mang tính phi đạo đức, chống phá trật tự xã hội hoặc trái với quy định của pháp luật.
ĐIỀU 4: KHẲNG ĐỊNH CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 1. Nội dung do Website kaizen.vn giữ quyền sở hữu trí tuệ:

  Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Website kaizen.vn bao gồm nhưng không giới hạn bởi những thông tin, bài viết sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Website kaizen.vn và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung (toàn bộ hay từng phần), mặc dù bạn có thể:

  • Tạo bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung.
  • In bản sao của từng đoạn nội dung.
  • Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung (toàn bộ hay từng phần) ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.
  • Bất cứ bản sao nội dung cho phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa nội dung.
  • Bạn thừa nhận rằng Website kaizen.vn là chủ sở hữu của nội dung và rằng bạn không có bất kỳ Quyền sỡ hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Các bản sao và việc sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật.
 2. Đảm bảo Quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với nội dung do người sử dụng cung cấp:

  Người sử dụng có trách nhiệm đảm bảo không xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của nội dung mà mình đăng tải, truyền hoặc gửi lên website trong 02 hình thức sau:

  • Đưa thông của cá nhân người sử dụng.
  • Đưa thông tin theo sự ủy quyền, đại diện, trích dẫn hoặc cho phép của chủ sở hữu. Mọi nội dung đưa ra với sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo những chú dẫn như: “Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Ê SU HAI hoặc; được dùng theo ủy quyền”.
 3. Bằng việc đưa nội dung đó lên Website kaizen.vn, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng chủ sở hữu của nội dung đó (hoặc là bạn, hoặc người thứ ba) đã chấp thuận cho Website kaizen.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền lâu dài, không thay đổi, không loại trừ hay, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo ra các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó (toàn phần hay từng phần) khắp thế giới; và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ qua các phương tiện truyền thông. Bạn cũng cho phép Website kaizen.vn cấp phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện các quyền vừa đề cập ở trên với nội dung đó.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
 1. Trường hợp truy cập vào các liên kết trong Website kaizen.vn
  • Người sử dụng đòi hỏi phải hiểu rằng trong phạm vi sử dụng Website kaizen.vn, website có thể sẽ chứa những liên kết cho phép kết nối giữa Website kaizen.vn và các trang website khác (như quảng cáo sản phẩm/dịch vụ hoặc website giới thiệu của nhà tuyển dụng…). Nếu bạn chọn đường dẫn liên kết với các website này, bạn sẽ bước ra khỏi trang Website kaizen.vn và truy cập vào trang website theo liên kết bạn đã chọn. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như tính chất thông tin mà website đó cung cấp cho bạn cho dù website này có đường dẫn liên kết từ trang Website kaizen.vn. Và khi ấy, việc sử dụng Website kaizen.vn bạn phải tuân thủ các quy định, nội quy của trang website đó.
  • Người sử dụng cần phải hiểu rằng thông tin đăng tải trên Website kaizen.vn chỉ nhằm thể hiện theo tiêu chí và mục đích phục vụ riêng cho hoạt động kinh doanh, giáo dục của chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên thứ ba bất kỳ nào trích dẫn, sử dụng thông tin được đăng tải từ website của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào khác.
 2. Giá trị thông tin cung cấp trên Website kaizen.vn
  • Bạn cần hiểu rằng thông tin đăng tải trên Website kaizen.vn là do cộng tác viên và người sử dụng tự nguyện chia sẻ, đăng tải và nó chỉ mang tính chất tham khảo. Website kaizen.vn không khuyến khích bạn xem những thông tin đó như là những tài liệu mang tính quy chuẩn, chính xác hoàn toàn.
  • Website kaizen.vn không có khả năng, điều kiện, trách nhiệm phải điều tra, xác minh mức độ chính xác, đáng tin cậy của tất cả các thông tin thu thập được. Có những thông tin chúng tôi đăng tải là mang tính chất tham khảo từ những bài báo, nghiên cứu, người thật việc thật hay những cảm xúc của người viết về con người, giáo dục và việc làm liên quan đến Nhật Bản. Người sử dụng bằng nhận thức của mình, cần phải tự cân nhắc, xem xét nội dung và quyết định có sử dụng thông tin hay không. Chúng tôi khẳng định Website kaizen.vn không bị ràng buộc trách nhiệm đối với giá trị thông tin đăng tải và sẽ không bồi thường những thiệt hại bất kỳ phát sinh từ việc sử dụng thông tin.
 3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý cho Website kaizen.com
  • Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Website kaizen.vn không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ nội dung nào của Website kaizen.vn thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng Website kaizen.vn nữa.
  • Trong bất kỳ trường hợp nào, Website kaizen.vn và người/nhân viên của Website kaizen.vn không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến bản thỏa thuận này; cũng như mọi hành vi mà bạn hay người thứ ba bất kỳ thực hiện và chịu thiệt hại vì tin nội dung chứa trên Website kaizen.vn hay các website được liên kết với Website kaizen.vn .
ĐIỀU 6: CHẤM DỨT

Việc chấm dứt sử dụng giữa bạn và Website kaizen.vn có thể diễn ra trong 03 trường hợp sau:

 1. Bạn có quyền đơn phương chấm dứt tài khoản hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến với Website kaizen.vn trong trường hợp bạn không đồng ý hay thỏa mãn đối với toàn bộ hay bất kỳ chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành vi thực tiễn của Website kaizen.vn hay mọi sự thay đối khác.
 2. Website kaizen.vn có thể chấm dứt tài hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến với Website kaizen.vn trong trường hợp chúng tôi tin rằng việc tiếp tục truy cập của bạn là có hại hoặc có khả năng gây hại cho Website kaizen.vn và/hoặc người sử dụng khác.
 3. Với đặc quyền của mình, Website kaizen.vn có quyền đình chỉ sự hoạt động của chính bản thân nó và chấm dứt bản Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Bạn thừa nhận hiểu rằng ngay cả trong các trường hợp chấm dứt nêu trên, bạn không còn được phép truy cập đến Website kaizen.vn nhưng điểu khoản về các giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong bản Thỏa thuận này vẫn còn giá trị.

ĐIỀU 7: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Bản thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thỏa thuận giữa Website kaizen.vn và người sử dụng.
Bạn cần hiểu rằng chủ sở hữu của Website kaizen.vn giữ quyền thay đổi các điều khoản của bản Thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho người sử dụng. Do đó, bạn được khuyến nghị nên thường xuyên vào trang thông tin để cập nhật những thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi này, bạn phải thôi truy cập tới Website kaizen.vn. Trường hợp bạn tiếp tục truy cập vào Website kaizen.vn sau khi đã có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi này.
Nếu bất cứ phần nào trong bản Thỏa thuận này bị vô hiệu hoặc không có căn cứ thực hiện sẽ được hiểu là không đương nhiên dẫn đến sự vô hiệu của các phần khác.

scroll top