đào tạo tiếng nhật Cấp tốc và phổ cập
Mục tiêu đào tạo
Đào tạo tiếng Nhật Cấp tốc & Phổ cập (N5, N4, N3)
Đối tượng đào tạo
Dành cho người tốt nghiệp THPT, Sinh viên hệ Cao đẳng/ Đại học, Nhân viên đi làm có quan tâm đến ngôn ngữ tiếng Nhật hoặc liên quan việc làm Nhật Bản.
thời gian đào tạo
5
tháng

3
tháng
thuc-tap-sinh-nhat-ban-esuhai-kaizen
Điểm hấp dẫn
  • Cơ hội gặp gỡ giao lưu văn hóa với người Nhật.
  • Đội ngũ giáo viên chăm sóc nhiệt tình.
  • Luyện thi miễn phí trước mỗi kỳ thi JLPT.
HỆ
ĐÀO TẠO
CẤP ĐỘ
NĂNG LỰC
TÊN
KHÓA HỌC
SỐ
THÁNG/ KHÓA
HỌC PHÍ HÌNH THỨC
ĐÀO TẠO
ĐÓNG
1 KHÓA
ĐÓNG
CÙNG LÚC
2 KHÓA

Cấp tốc
K1-CT 3 tháng 3,000,000đ Học Online
hoặc Offline
K2-CT 3 tháng 3,000,000đ -
K3-CT 3 tháng 3,000,000đ -
K4-CT 3 tháng 3,000,000đ -
K5-CT 3 tháng 3,400,000đ -
K6-CT 3 tháng 3,400,000đ -
Phổ cập K1-PC 2.5 tháng 1.600,000đ CHỈ CÒN 3,000,000đ
K2-PC 2.5 tháng 1,600,000đ
K3-PC 2.5 tháng 1,600,000đ CHỈ CÒN 3,000,000đ
K4-PC 2.5 tháng 1,600,000đ
K5-PC 2.5 tháng 1,600,000đ CHỈ CÒN 3,000,000đ
K6-PC 2.5 tháng 1,600,000đ
K7-PC 2.5 tháng 1,600,000đ CHỈ CÒN 3,000,000đ
K8-PC 2.5 tháng 1,600,000đ
K9-PC 2.5 tháng 1,800,000đ CHỈ CÒN 3,400,000đ
K10-PC 2.5 tháng 1,800,000đ
K11-PC 2.5 tháng 1,800,000đ CHỈ CÒN 3,400,000đ
K12-PC 2.5 tháng 1,800,000đ
Cấp tốc
+ N5:
Tên khóa học: K1-CT
- Số tháng: 3 tháng/ khóa
- Học phí: 3,000,000đ
Tên khóa học: K2-CT
- Số tháng: 3 tháng/ khóa
- Học phí: 3,000,000đ
+ N4:
Tên khóa học: K3-CT
- Số tháng: 3 tháng/ khóa
- Học phí: 3,000,000đ
Tên khóa học: K4-CT
- Số tháng: 3 tháng/ khóa
- Học phí: 3,000,000đ
+ N3:
Tên khóa học: K5-CT
- Số tháng: 3 tháng/ khóa
- Học phí: 3,400,000đ
Tên khóa học: K6-CT
- Số tháng: 3 tháng/ khóa
- Học phí: 3,400,000đ
Phổ cập
+ N5:
Tên khóa học: K1-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,600,000đ
Tên khóa học: K2-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,600,000đ
Nếu đóng
cùng lúc 2 khóa
CHỈ CÒN 3,000,000đ
Tên khóa học: K3-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,600,000đ
Tên khóa học: K4-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,600,000đ
Nếu đóng
cùng lúc 2 khóa
CHỈ CÒN 3,000,000đ
+ N4:
Tên khóa học: K5-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,600,000đ
Tên khóa học: K6-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,600,000đ
Nếu đóng
cùng lúc 2 khóa
CHỈ CÒN 3,000,000đ
Tên khóa học: K7-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,600,000đ
Tên khóa học: K8-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,600,000đ
Nếu đóng
cùng lúc 2 khóa
CHỈ CÒN 3,000,000đ
+ N3:
Tên khóa học: K19-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,800,000đ
Tên khóa học: K10-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,800,000đ
Nếu đóng
cùng lúc 2 khóa
CHỈ CÒN 3,400,000đ
Tên khóa học: K11-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,800,000đ
Tên khóa học: K12-PC
- Số tháng: 2.5 tháng/ khóa
- Học phí: 1,800,000đ
Nếu đóng
cùng lúc 2 khóa
CHỈ CÒN 3,400,000đ
Hình thức đào tạo
Học Online hoặc Offline
scroll top