đào tạo giáo viên tiếng nhật phát triển đội ngũ giáo viên
Mục tiêu đào tạo
Hỗ trợ thêm kiến thức & các kỹ năng giảng dạy tiếng Nhật
Đối tượng đào tạo
Dành cho các học viên có trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên
thời gian đào tạo
3
tháng
nội dung chương trình đào tạo
thuc-tap-sinh-nhat-ban-esuhai-kaizen
Kiến thức cần thiết của mộT giáo Viên chuyên nghiệp
Cách dạy các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết
thuc-tap-sinh-nhat-ban-esuhai-kaizen
thuc-tap-sinh-nhat-ban-esuhai-kaizen
Thực tập giảng dạy thực tế
scroll top