đào tạo tiếng nhật & kỹ năng làm việc trong công ty nhật bản
Mục tiêu đào tạo
Đào tạo Tiếng Nhật & huấn luyện về kỹ năng, tác phong làm việc, ý thức,... theo phong cách Nhật Bản và theo yêu cầu của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam
Đối tượng đào tạo
Quản lý và nhân viên của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam
thời gian đào tạo
1
năm

6
tháng
nội dung chương trình đào tạo
thuc-tap-sinh-nhat-ban-esuhai-kaizen
Chương trình được thiết kế theo thời gian công ty đối tác yêu cầu
Tiếng Nhật
  • Căn bản, giao tiếp
  • Trung cấp
Business Manner/ Business mind
Đào tạo ý thức công việc
  • Phát triển bản thân, kỹ năng phát triển nghề nghiệp
scroll top